proof.link/rx1476aQQ

This Private link's associated file/hash:
"Blasea.org WebSite-rx1476aQQ.zip"
was timestamped on 19 July 2018 Thursday 07:52:09.052 GMT
by Litecoin Blockchain,
in compliance with applicable laws and regulations.

  • Administrator
  • Information
File Location  : Computer
Save Location  : Email
IP Address  : 88.238.233.165
Browser  : Chrome

Timestamped By: Litecoin Blockchain

Hash Value

b1503b8ecff4f6d70b547fd71190e92525696c91edc7c514e18411f9ce1bc8c1

Transaction ID

119e5b79582dc9f82f1108100242ee97e81e4528cd1caf62ab240105e7cca785

Public Note

This content is a copyrighted material of “Blockchain Association of Eurasia“
© All rights are reserved.
Contact: info@blasea.org

İşbu eser “Blockchain Association of Eurasia“ tarafından ilişkili içeriğinin varlığının gün, ay, yıl, saat olarak tespiti ve üçüncü kişilere karşı ispatı bakımından uluslararası koruma için Litecoin Blockchain’i, Türkiye’de ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 295/a maddesine göre; usulüne göre nitelikli elektronik servis hizmet sağlayıcılar nezdinde zaman damgalanmıştır.
Tüm mali hakları “Blockchain Association of Eurasia“ ‘ne aittir.