proof.link/Se7hN6pX7

This Private link's associated file/hash:
"congress.blasea.org web site-Se7hN6pX7.zip"
was timestamped on 19 July 2018 Thursday 07:58:36.065 GMT
by Litecoin Blockchain,
in compliance with applicable laws and regulations.

  • Administrator
  • Information
File Location  : Computer
Save Location  : Email
IP Address  : 88.238.233.165
Browser  : Chrome

Timestamped By: Litecoin Blockchain

Hash Value

08b5c820cb8556c87ebfbcb38edf7b37e75ee616dd85f237c149e599da50a26a

Transaction ID

1891799143784704ffd1a2fe92532289ba997b050d5ab7c41ea20ce386d3e69e

Public Note

This content is a copyrighted material of “Blockchain Association of Eurasia“
© All rights are reserved.
Contact: info@blasea.org

İşbu eser “Blockchain Association of Eurasia“ tarafından ilişkili içeriğinin varlığının gün, ay, yıl, saat olarak tespiti ve üçüncü kişilere karşı ispatı bakımından uluslararası koruma için Litecoin Blockchain’i, Türkiye’de ise 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 295/a maddesine göre; usulüne göre nitelikli elektronik servis hizmet sağlayıcılar nezdinde zaman damgalanmıştır.
Tüm mali hakları “Blockchain Association of Eurasia“ ‘ne aittir.